sabaidee. Powered by Blogger.

Nov 5, 2011

ປະຫວັດສັ້ນໆຂອງການພົບກັນລະຫ່ວາງລາວແລະບຣູໄນໃນຊີເກມສ

 
 


 ຕາມສະຖິຕິຂອງຊີເກມສໃນເວັບໄຊຂອງບານເຕະອາຊຽານັ້ນ,ໃນປະຫວັດຂອງງານກິລາຊີເກມ

ລາວພົບກັບບຣູໄນຄັ້ງທຳອິດໃນງານຊີເກມສໃນປີ93 ເຊິ່ງຜົນປະກົດວ່າລາວເອົາຊະນະໄປຢ່າງວຸດວິດ3:

2 ແລະການພົບກັນໃນຄັ້ງທີສອງແມ່ນໃນຊີເກມສປີ1995,ເຊິ່ງລາວກໍ່ເອົາຊະນະໄດ້ອີກ3:0

ເວົ້າໄດ້ວ່າບານເຕະລາວໃນຂະນະນັ້ນແຂງກ່ວາບຣູໄນ

,ຖ້າທີມລາວພົບກັນບຣູໄນຖືວ່າມີໂອກາດຊະນະເຖິງ 80% ແລະກໍມີລຸ້ນທີ່ຈະຍິງປະຕູ.

ສິບກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາລາວຍັງງບໍ່ເຄີຍພົບກັບບຮູໄນຈັກເທຶ່ອແລະກໍ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ

ຫລັງຈາກສິບກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາທີມລາວຍັງຈະຮັກສາສຖິຕິເດີມທີ່ບໍ່ເລີຍເສີຍໃຫ້ບຮູໄນບໍ?

ຫລືວ່າທີມບຮູໄນອາດຈະບໍ່ຄືທີມຄືແຕ່ເກົ່າ?

ພວກເຮົາມາຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປເນາະໃນການແຂ່ງຂັນບານເຕະຂອງກຣບຸບີ.

0 comments:

Laos U19

Laos U19
2015

Clip football

James Rodriguez Bicycle Kick Goal

Laos vs Myanmar suzuki cup2012

Seagames' Football

Loading...

Laos Premier League 2013>>Table

RED CARD

RED CARD
SOPHA WAS GIVEN A RED CARD, INDONESIA VS LAOS

Suzuki cup 2012

Suzuki cup 2012
Laos National Team 2012

Laos U16 (Red), vs Yemen

Laos U16 (Red), vs Yemen
Laos vs Yemen, AFC U16

AFF women's football championship 2012,

AFF women's football championship 2012,
Laos vs Thailand

Blogs+Previous articles

Hot topic